Tjänster

Hur era idéer kan förvandlas till produkter

Vi förstår att förverkligandet av idéer kan vara svårt och att processen kan kännas komplex och tidskrävande. Vårt team av erfarna designers och ingenjörer älskar att förvandla fantastiska idéer till kreativa och högkvalitativa produkter. Berätta om er idé så guidar vi er genom processen.

Boka ett möte och låt oss skräddarsy en projektplan för att förverkliga era idéer.

Konceptdesign

Vi hjälper startups, entreprenörer och företag att utforska framtida produktidéer och nya designinriktningar. Konceptdesign innebär att utforska, visualisera och kommunicera produktidéer, redo att presenteras för din organisation, potentiella kunder eller investerare. Våra designkoncept är kreativa och väldefinierade samt tekniskt genomförbara.

Kreativa designidéer
Visualiseringar
Strategisk design
Sketching ideas for concept design

Industridesign

En produkt utformas alltid med slutanvändaren i åtanke; för att tillgodose deras behov och lösa verkliga problem. Den definieras och optimeras med avseende på form, funktion, användbarhet och ergonomi. Material och tillverkningstekniker väljs för att uppnå ett attraktivt utseende och känsla samt en låg miljöpåverkan.

Formgivning
Prototyper
3D-modeller
Färg, Material & finish
Product sketches and prototypes for industrial design

Konstruktion

Produktdesign handlar inte bara om utseende; en framgångsrik design måste också optimeras med avseende på mekanisk prestanda och anpassas till tillverkningstekniker. Elektroniska komponenter måste sitta säkert på plats, rörliga delar måste fungera som avsett, och standarder måste uppfyllas. Det slutliga resultatet är färdiga CAD-ritningar redo för produktion.

CAD-modeller
Fungerande prototyper
Ritningar för tillverkning
Testing prototypes for mechanical design

Vår designprocess

Vår metodik för produktutveckling präglas av ett tvärvetenskapligt synsätt där ingenjörskonst möter design. Processen kan tillämpas på praktiskt taget alla designutmaningar och säkerställer resultat med hög kvalitet. Vi arbetar vanligtvis i korta sprintar och ser till att involvera klienten genom hela processen för att säkerställa att projektet alltid är på rätt spår.

01
Extract
Insights

Den första fasen definierar kriterierna och kraven för designen och sätter ramarna för vår kreativa utforskning. Vi extraherar insikter genom att intervjua och observera användare i deras naturliga sammanhang, vilket säkerställer ett slutresultat baserat på verkliga behov.

Problemdefinition
Marknadsanalys
Användarstudier
Intervjuer
Inspiration
02
Explore
Ideas

I utforskningsfasen fokuserar vi på divergent tänkande för att skapa så många idéer som möjligt. Vi brainstormar ofta tillsammans i grupper för att bygga vidare på varandras idéer, och vi älskar att använda modeller och prototyper, både fysiska och digitala. Därefter kan idéerna sammanfogas till koncept som har olika sätt att lösa designutmaningen.

Idégenerering
Skisser
Visualisering
3d-Modellering
3D-Prints
Färg, material & finish
03
Evaluate
Concepts

Koncepten utvärderas och testas med användare, och feedbacken används för att förbättra designen. I en iterativ arbetsprocess testar och finslipar vi designen flera gånger tills det slutliga designförslaget kan presenteras.

Prototyper
Tester
Proof-of-concept
Iterationer & förbättringar
04
Evolve
Product

När den finala designen är vald utvecklar vi produkten och slutför konstruktionen. Det innebär att positionera och säkra interna komponenter, optimera för tillverkning, se till att strukturella delar utför sina funktioner som de ska och att ytorna är av hög kvalitet. Resultaten är CAD-ritningar redo för tillverkning.

Konstruktion
Definition av ytor
DEsign för tillverkning
DEsign för montering
underlag för tillverkning

Kontakta oss

Vi skulle gärna vilja komma i kontakt med dig. Berätta om er idé så kan vi  tillsammans förverkliga den!

Kontakta oss